We leven in een maatschappij waar de prikkels en de druk zeer groot kunnen zijn. Ook kinderen voelen dat en soms wordt het hen even te veel. De omgeving∫ school¨ vrienden¨ familie… brengen veel mooie momenten mee maar spijtig genoeg ook soms spanningen en negatieve stress.

Hoe gaat een kind daarmee om en hoe kan het verdriet¨ spanning en sterke emoties een plaats geven. Via coaching voor kinderen kan een kind of jongere zich uiten op een verbale en/of creatieve manier. Een uitlaatklep, een klankbord om stilte, woede, onbegrip, lichamelijke klachten en sluipende emoties te transformeren in positieve energie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tekenen, kleuren¨ bewegen¨ ademhalingsoefeningen¨ yoga en woorden.

Deze sessies zijn privé en op afspraak.

"Yoga is the practice of quieting the mind" - Pantanjali