Integrale coaching is gericht op zelfontplooiing, zelfverwezenlijking en persoonlijke groei. Het is de bedoeling je lichaam en geest als één geheel met de nodige aandacht te bekijken en te begrijpen. Het is zoals het pellen van een ui, onder iedere laag vind je een nieuwe, diepere laag. Door de lagen “af te pellen”ontdek je waar iets vandaan komt en ontstaat er begrip en bewustwording.

Bij “De-Studio” geeft jouw coach je inzichten en laat de coach je in beweging komen door het gebruik van klassieke coachtechnieken in combinatie met meer intuïtieve en creatieve technieken.

Wat kan integrale coaching voor jou betekenen:

 • Beter en helderder communiceren
 • Je eigen sterktes en zwaktes leren kennen
 • Je gevoel van eigenwaarde vergroten
 • Emotionele blokkades opheffen
 • Je potentieel ten volle tot uitdrukking brengen
 • Je struikelblokken transformeren naar kansen
 • Stress gerelateerde lichamelijke klachten verminderen
 • Haalbare dromen, wensen en doelen realiseren
 • Angsten overwinnen en rust vinden in het NU
 • Innerlijke conflicten oplossen
 • Je verleden begrijpen en plaatsen
 • Familiesituaties schetsen en plaatsen
 • Emotionele stabiliteit bekomen
 • Je leven in eigen handen nemen

"Yoga is the practice of quieting the mind" - Pantanjali